Υποστήριξη

Ο τομέας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που ικανοποιούν το σύνολο των απαιτήσεων υλοποίησης ενός έργου και είναι σε θέση να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία των συστημάτων.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη θέση σε λειτουργία εξοπλισμού συστημάτων και δικτύων την υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας του (help desk, on site standby), τη συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο της λειτουργικότητάς του, αλλά αντιμετωπίζουν επιτυχώς και άλλες ειδικές εργασίες (π.χ. database tuning, systems migration, κλπ.).

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και υψηλού επιπέδου ποιότητας, παρεχόμενες υπηρεσίες για συστήματα βασισμένα σε Microsoft λειτουργικά συστήματα. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν στόχο:

 1. την αποκατάσταση λειτουργίας τους σε περίπτωση προβλήματος.
 2. την αποδοτικότερη απόδοση του εξοπλισμού σας.
 3. τη συνεργασία για την ουσιαστικότερη διασφάλιση της επένδυσή σας.

Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης / Help Desk αξιοποιούν την ύπαρξη μίας ευρείας υποδομής δεξιοτήτων, μεθοδολογιών και εμπειριών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφορά υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Λειτουργίας στα συστήματα ανάπτυξης λογισμικού μας, με υψηλή προτεραιότητα και ποιότητα εξυπηρέτησης.


Οι υπηρεσίες προσφέρονται στις παρακάτω μορφές:

 • Προηγμένη Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote)
 • Άμεση υποστήριξη μέσω του Internet. Ο Πελάτης που γίνεται συνδρομητής, μπορεί να καλεί τους διαθέσιμους remote-supporters και να εξυπηρετείται σαν να βρίσκεται Σύμβουλος δίπλα του.
 • Αυθημερόν απόκριση, χωρίς ελάχιστη χρέωση.
 • Διερεύνηση/ Επίλυση Θεμάτων στα γραφεία της Analysis (In-House) Αυθημερόν απόκριση, χωρίς ελάχιστη χρέωση.
 • Διερεύνηση/ Επίλυση Θεμάτων στα γραφεία του Πελάτη (On-Site) Απόκριση σε 24 ώρες.

Διαθέσιμες Καλύψεις

 • Πλήρης κάλυψη στη καθημερινή λειτουργία του Λογισμικού σας.
 • Διαχειρίζεται θέματα παραμετροποίησης, εργασίες διερεύνησης, επεμβάσεις reports.
 • Καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών, σε θέματα λειτουργίας, παραμετροποίησης, ασφάλειας και νέες δυνατότητες.
 • Ενισχύει τα αποτελέσματα της αρχικής επένδυσης, με προγραμματισμένες υπηρεσίες βελτιστοποίησης των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του λογισμικού σας.
 • Διευρύνει τα επίπεδα της εταιρικής πληροφόρησης.

Η εμπειρία μας στον χώρο της πληροφορικής αποτελεί την εγγύηση ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Αναλαμβάνουμε:

 • Σχεδιασμό – εγκατάσταση εξυπηρετητών με Microsoft Windows Server
 • Επισκευή εξυπηρετητών / σταθμών εργασίας.
 • Επισκευές & Αναβαθμίσεις Υπολογιστών
 • Επαναφορά λειτουργικού συστήματος και ανάκτηση δεδομένων απο συστοιχίες RAID.
 • Παραμετροποίση λογισμικού (Microsoft, Windows, Linux, κ.α.)
 • Καθαρισμός και προστασία απο ιούς.
 • Εγκατάσταση Επαγγελματικών Δικτύων.
 • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου (WIFI Access point)
 • Εγκατάσταση & Τεχνική Υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού.
 • Εκπαίδευση χρήσης για επαγγελματίες.
 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Απομακρυσμένη Υποστήριξη